ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

............

 

ياسا *

 

ترجمانی از لبان ِ توست

به تاراج گری......

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قانون چنگيزی.