ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٠  کلمات کلیدی:

مرتع انديشه خشکيد ؛

گوسفندِ ذهن

ديروزنامه بلعيد.........