ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٥/٦  کلمات کلیدی:

....................

 

نگاهت را به قامتم بدوز

رويين تن ميشوم.....