شور تو رقصانم کند

 

.................................

 

لخت و بی بند و بار 

می رقصم 

وقتی

بندی نیست

تاب بیاورد

بار ِ پیراهنم را....!

 

.

/ 2 نظر / 30 بازدید
تیراژه

باغ بی برگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش ساز او باران ، سرودش باد جامه اش شولای عریانی ست ور جز اینش جامه ای باید بافته بس شعله ی زر تا پودش باد مهدی اخوان ثالث

تیراژه

باغ بی برگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش ساز او باران ، سرودش باد جامه اش شولای عریانی ست ور جز اینش جامه ای باید بافته بس شعله ی زر تا پودش باد مهدی اخوان ثالث