پاک

..........................

 

همیشه علامتی کف دستت می کشیدی که :

"پاک یادت نره ! "

.

.

بی هیچ علامتی اما

مرا پاک یادت رفت !

 

/ 6 نظر / 37 بازدید
تیراژه

به قولی: هرگز نشه فراموش یادم تو را فراموش!!! جالب بود آرشمیرزا

مرجان

من مدت هاست دارم مرور میکنم و به نتیجه نمی رسم . دنبال علامت می گردم .

گلنار

خواهم که دمی تو را فراموش کنم.

آژو

تنهـــایــی را بایــد با خــط بـریـــل می نوشتنــد شنیـدنش کافــی نیست ، بایــد لمسـش کرد . . . !