عاصیگار!

................................

 

با یک پُکِ عمیق

دود را

به معمـّای تنفس کوچاند

آتش را

به بهمن طلایی رساند

و بالاخره

ف .ی .ل .ت .ر را سوزاند...!

/ 6 نظر / 23 بازدید
هاله بانو

سوزاندن و بهمن و رسیدن به ف ی ل ت ر ... قشنگ بود

محسن باقرلو

جاااان ؟!

آوا

همان بهتر که فیلتر را بسوزاند حتی قبل قبل قبلتر از آنکه آتش به بهمن طلایی برسد.کاش میشد کوچاند معمای تنفس را قبل تر از آنکه.. [ناراحت][ناراحت] یاحق...

FarNaZ

دود تنفس... فیلتر را نفس کشید...