آپاردی سللر سارانی
چه فرقی می کند

سیل 

یا 

زلزله !

تقدیر ِ تو رفتن بود 

سارا !

.

/ 18 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
p.k

چرا... فرق میکند... خيلي هم فرق ميکند...

پرواز

ئه... چیز... یادم رفت چی می خواستم بگم...آهااان، لینک کردم اینجا رو. آره همینو می خواستم بگم فک کنم

شکوفه

سلام مهربون غمگین بود...

کوتلاس

به تمام معنا مزخرفه. چرا تقدیرش داشتن یه خونه محکم نبود؟ چرا گند میزنین میندازین گردن تقدیر؟ این دید تسلیم. این آدمای تسلیم. باید میشد دیگه... تقدیر... بله...

کوتلاس

از اینا گذشته، میموند که چی بشه؟ مملکتش از خونه ای که ویرون شد توی سر کوچیکش ویرونتره. خوب اگه میشد، آدمی میشد که میخواست مملکتشو درست کنه که همین شما تقدیریا میکشتینش و اون وقت هم میگفتین تقدیر.

یک جراح

دردیست غیر مردن کانرا دوا نباشد

دنیــز

آی باخیــر من باخیــرام گوزلری باخمیــر سارانین..

شاعري از اصفهان

جامي است كه عقل آفرين ميزندش صد بوسه ز مهر برجبين مي زندش اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف مي سازد و با بر زمين مي زندش. خيام افسوس!افسوس!