سمفونی سنگ

..............................

 

تو که جاری می شوی؛

تصادم  ِ خاطره هاست

در من !

آنگونه که سنگ ها

در مسیر رودخانه !

 

.

/ 5 نظر / 220 بازدید
یه دوست

[گل] ای کاش ............

تیراژه

سنگها جلا پیدا می کنند..و هر رودخانه ای در نهایت به دریا میرسد... "دریایی" شدنتان مبارک جناب ناجی.[لبخند]

یه دوست

کاش جاری نمیشدی کاش میماندی قول میدادم سنگ شوم کاش زمان در آن لحظه متوقف میشد و من سنگ میشدم و تو را تا ابد بر سینۀ ستبرم نگه میداشتم آوخ از زمان و آوخ از درد زمان

مریم راد

تصادم ... در مسیر رودخانه [لبخند] مثل همیشه عااااااااااااالی

آژو

برس به داد دل این یک دوست که آوخ و اوخش بدجوری دل آدم را ریش می کند آمیرزا[خنده]