شب عاشقان بیدل !

 

......................................

 

بالشَت را 

تنگتر به بغل می گیرم

وقتی 

به دیوارم مشت می کوبد

تختخواب ِ مست ِ همسایه..!

 

.

/ 6 نظر / 29 بازدید
تیراژه

تخت های دونفره و تک بالش هایی که حجم تنهایی را به رخ میکشند. و دیوارهایی که سردرگمند میان حریم بودن و قفس بودن!

فاطمه شمیم یار

سلامم زیبا بود... .... جسارت نباشه حتی می توان بالشش را پرت کرد به دیوار همسایه...

وانیا

نایس

طاها

سلام زيباست،بسيار زياد

رهگذر

سلام! عالی می نویسی عالی زنده باشی به دولت عشق! [گل][گل]