موازی در خاکی

................................

 

تو همیشه بزرگتر از من فکر می کردی!

بیخود نیست 

که تو سمت ترکستانی 

و من 

به کوچه ی علی چپ !

 

.

/ 2 نظر / 31 بازدید
تیراژه

موازی میرویم..هر دو به بیراهه ای.. عالی بود آرشمیرزا

تیراژه

موازی میرویم..هر دو به بیراهه ای.. فکر میکنم اگر میگفتم " هر کدام به بیراهه ای" بهتر بود.