خزانآغوش

..........................................

 

سرخ ِ لذت 

جیغ می کشد

نوعروس ِ همسایه.

و من 

دل سپرده ام 

به خش خش برگی زرد

بر آسفالت ِ خاکستری....!

 

.

/ 1 نظر / 28 بازدید
وانیا

بی نظیر بود