برنزه

 

.....................................

من 

آفتاب ِ غمگین ِ لب ِ بام اَم

کاش به جای این همه دیش ؛

تو بودی 

که آفتاب بگیری...!

 

.

/ 2 نظر / 30 بازدید
گودرزی

تصویر ذهنی قشنگی بود به روزم

تیراژه

بی نظیر گرچه در نگاه اول ساده مخصوصا "افتاب غمگین لب بام" که به شدت چند پهلو و البته تلخ است..کنایه از عمر..از غروب...از آخرین نگاه.. عالی بود..واقعا عالی.. ممنون میرزا قلمدون گرامی