نشانه شناسی

....................................

 

توی همان پارک

زیر همان درخت

روی همان نیمکت

به تو فکر می کردم 

و هیچ حاصلی نداشت برایم

جز

خرابکاری ِ کلاغ بر روی شانه ام !

.

من هیچوقت نشانه ها را جدی نگرفته ام!

 

.

/ 5 نظر / 28 بازدید
تیراژه

امان از نشانه هایی که قلب را نشانه میروند..بی هیچ نشانی ای..

شاه بلوط

چند روز قبل به معنای واقعی خرابکاری این موجوداتو به چشم دیدم یعنی فقط کافی بود نزدیک یکی از درختها بشی تا از خجالتت در بیان یاد کتاب زهیر افتادم...نشانه ها

محمد مهدی

سلام و کلاغ که خوش آوازیش نشانی بد است وای به حال خرابکاریش ... جدی بگیر میرزا ... [گل]