قایم باشک

..............................

 

آن دیوار کاهگلی 

حالا برجی گرانیتی شده!

 

.

ولی من هنوز

چشم گذاشته

و می شمارم

سالها را...

/ 5 نظر / 34 بازدید
عاطی

بسیااااااااار زیبااا:گل

ژولیت

سُک سُک[پلک] فوق العاده بود:)

وانیا

و میشمارم تا تو بیایی ... تو دیگر نشانه ای نداری تا مرا پیدا کنی

آوا

چقدددددددددددددر زیبا بود وچقددددر تلخ بود وچقدددر حسرت داشت. ................ یاحق...

صالح

دمه شما گرم.