شاید...

 

.........................

شاید

گوشم بدهکار نباشد

ولی 

قلبم

- تا دلت بخواهد -

ورشکسته ست ..!

 

.

/ 4 نظر / 32 بازدید
وانیا

قلب من که اختلاس 1000میلیاردیه

راد

عالی بود :)

سطری به یادگار

بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . . نـگـاهـم نـڪـنـنـد ... بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . ! نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . . نـه ! حـواسـم نـیـسـت . . . عـاشـقـت مـی شـوم . . . عالی بود مثل همیشه آرش!

گلنار

گوشم را بدهکار می کنم قلبم را سرشار .