نگـــآه

  

 

تنها

تصویر یک ماه

به این مرداب

حسّ ِ بودن ؛ می دهد
.
.
.

 

نگاهم کن....!

 

/ 4 نظر / 35 بازدید
بابک

عالی بود میرزا

ارکیده

خیلی قشنگ بود

سینا به منش

آرش جان ... حس مشترکی داریم با من سخنی بگو مهتاب بر مرداب هم می تابد