خماطرات

................

 

می روی و می شوم

مخمور بغض و خاطره

.

.

.

گریه ای

- گیراتر از ودکا -

می گیرد مرا...!

 

 

/ 4 نظر / 37 بازدید
آژو

... در تمام میهمانی ها آویز گردن من کلید خانه توست! حالا بگذریم مرا جراَت آمدن نیست و ترا جراَت عوض کردن قفل ...